Dokumenty

Niezbędne dokumenty podczas załatwiania formalności związanych z pogrzebem:

Karta zgonu

Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza.
W przypadku śmierci w domu, rodzina powinna powiadomić właściwą przychodnię, aby lekarz wystawił kartę zgonu.
Jeśli zgon nastąpił nocą, w niedzielę lub w święta – należy powiadomić Nocną Opiekę Lekarską.
Jeśli zaś śmierć miała miejsce w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

Skrócony akt zgonu

Wystawiany jest podstawie karty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.
Na życzenie rodziny zajmiemy się wyrobieniem aktu zgonu. W tym przypadku zapraszamy do Domu Pogrzebowego Eden. Prosimy zabrać z sobą kartę zgonu i dowód osobisty osoby zmarłej.

Prawo do zasiłku z ZUS

Legitymacja emeryta-rencisty (ZUS, KRUS) lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Pogrzeb w innej parafii

Jeżeli osoba ma być pochowana w innej parafi potrzebna nam będzie zgoda proboszcza.

Pliki do pobrania

ZLECENIE KREMACJI

Nasze strony www: